Archiwum z miesica Wrzesień

Jak działała Komisja Rewizyjna w naszej gminie ?

Jak działała Komisja Rewizyjna w naszej gminie ?

Zgodnie ze Statutem Rady Gminy Pacyna, Komisja Rewizyjna powinna kontrolować działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem: - legalności - gospodarności - rzetelności - celowości oraz  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. W 2015 roku zapytałam Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej  jakie kontrole zostały przeprowadzone w latach 2005-2014, odpowiedź jaką otrzymałam zamieszczam poniżej. Miałam […]