Archiwum z dnia Październik 11, 2018

Punkt Zbiórki Odpadów (PSZOK) tuż obok Remizy OSP, placu zabaw, Kościoła Parafialnego, zabytkowego cmentarza i budynków mieszkalnych.

Punkt Zbiórki Odpadów (PSZOK) tuż obok Remizy OSP, placu zabaw, Kościoła Parafialnego, zabytkowego cmentarza i budynków mieszkalnych.

01 czerwca 2016r. Wójt Gminy Pacyna wydał decyzję nr 02/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Decyzja stała się prawomocna i podlega wykonaniu z dniem 29 czerwca 2016r. Czy decyzja ta została wydana zgodnie z prawem ? 1.4. Postępowanie dotyczące wydania decyzji W ZagospPrzestrzU szczegółowo określono (wspólny) tryb związany z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji […]