Zalesianie – czy to się opłaca?

zalesianie

PROW 2014-2020. Zalesianie – czy to się opłaca? Sprawdzamy kwoty dopłat

Poniżej przedstawimy artykuł z Gazety Pomorskiej , www.pomorska.pl

PROW 2014-2020. Zalesianie - czy to się opłaca? Sprawdzamy kwoty dopłat(fot. freeimages.com)

Gdy zdecydujemy się na zalesienie swojego gruntu, otrzymamy pomoc za wykonanie tego działania, a później jeszcze przez kilka lat premię pielęgnacyjną przez maksymalnie 5 lat i premię zalesieniową przez nie więcej niż 12 lat.

W 2015 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczyna realizować wsparcie związane z rozwojem obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, czyli zalesiając grunty. Ci rolnicy, którzy zdecydowali się na takie działanie, co roku składają wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie

Kwoty są różne zależnie od tego, czy wybieramy gatunki iglaste, czy liściaste. Druga zależność wynika z warunków terenowych, które decydujemy się zalesić. Najwięcej dostanie ten, kto będzie sadził drzewa na gruncie o nachyleniu powyżej 12 stopni, za posadzenie gatunków iglastych 7 146 zł/ha, a liściastych – 7 624 zł/ha.

Najwyższe wsparcie otrzymamy na zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu powyżej 12 stopni gatunkami iglastymi 7 385 zł/ha, jeśli zdecydujemy się na liściaste – 5 366 zł/ha.

Przeczytaj też: Dodatkowe 165 mln euro na rekompensaty [wideo]

Osobno jest doliczane dofinansowanie na zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową
siatką metalową 8,82 zł/mb, zabezpieczenie 3 palikami – 1 132 zł/ha

Kiedy już nasze grunty zostaną zalesione, to jeszcze czekają na nas pieniądze z premii pielęgnacyjnej. Na gruntach (zł/ha):
- w warunkach korzystnych zł/ha 1 075
- o nachyleniu powyżej 12° 1 237
- erozyjnych 1 358
- erozyjnych o nachyleniu powyżej 12° 1 628
- innych niż rolne z wykorzystaniem sukcesji naturalnej 794
- innych niż rolne o nachyleniu powyżej 12° z wykorzystaniem sukcesji naturalnej 968
Zabezpieczenie repelentami 424

Trzecim i ostatnim elementem wsparcia jest premia zalesieniowa w wysokości 1 215 zł.

Złóż wniosek – dostaniesz plan zalesienia

1. Złóż wniosek o sporządzenie planu zalesienia do właściwego miejscowo Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

“Plan zalesienia oraz przepisy krajowe określą wymogi zalesienia, w tym w szczególności: skład gatunkowy zalesień oraz metodę sadzenia, jak również pochodzenie materiału sadzeniowego, przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru”.

2. ARiMR poinformuje rolników o terminie naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020. Wówczas rolnik składa wniosek o przyznanie pomocy (formularz udostępni ARiMR) w Biurze Powiatowym ARiMR.

Przeczytaj też: Dopłaty 2015-2020 dla aktywnych. Rolniku, sprawdź, co się zmienia

Rolnik będzie otrzymywał premię zalesieniową (czyli ryczałtowe wsparcie na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej) do 12 lat. powierzchnia gruntu objętego pomocą w okresie programowania 2014 -2020 na jednego beneficjenta nie będzie mogła być większa niż 20 ha;

Wsparcie na zalesienie – jednorazowo za wykonanie zalesienia gruntów rolnych lub innych niż rolne oraz dolesienia na terenach pokrytych samosiewem

Premia pielęgnacyjna – maksymalnie przez 5 lat na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów

Minimalna powierzchnia gruntu objętego pomocą to co najmniej 0,1 ha;
Pomocą objęte będą grunty: stanowiące grunty orne lub sady, inne niż rolne – wykazane w ewidencji gruntów, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych niewykorzystywane do produkcji rolniczej.
autor AGW
Na podstawie informacji ARiMR

Źródło: www.pomorska.pl, www.arimr.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


9 − = trzy

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>