Cena naiwności rolników – zapłacą VAT … od wiatraków.

Jeśli ktoś wydzierżawił już ziemię pod wiatraki to powinien wziąć leki nasercowe zanim przeczyta resztę.

Jak podała “Rzeczpospolita” mamy nową niespodziankę dla wszystkich, którzy dali się nabrać na wielkie profity z dzierżawy ziemi pod wiatraki.

Usługa dzierżawy ziemi pod wiatraki nie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług ponieważ budowa elektrowni wiatrowych wykracza poza działalność rolniczą.

VAT musi zapłacić oczywiście dzierżawca – najczęściej nie będący płatnikiem VAT – będzie to więc dla niego to dodatkowy koszt:
23%

Taka interpretacja wynika z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 listopada 2011 (I FSK 216/11).

Jak to było, czyli naiwny Podatnik

Był sobie Podatnik, który w lutym 2009 zawarł umowę dzierżawy gruntów o powierzchni blisko 1,7 ha. Były to pastwiska trwałe, grunty rolne oraz rowy które postanowił przeznaczyć na wybudowanie na nich elektrowni wiatrowych, położenia kabli, przyłączy i zrobienia niezbędnej infrastruktury technicznej.

W swojej naiwności Podatnik podkreślał, że zachowuje prawo do użytkowania gruntów w celach rolniczych. Ba! był nawet opracowany poprawnie plan zagospodarowania przestrzennego. Podatnika zaciekawiło, czy grunt pod wiatraki należy traktować jako teren niezabudowany inny niż budowlany oraz przeznaczony pod zabudowę.

Liczył na to, że dzierżawa będzie zwolniona z VAT (na podst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT). Co ciekawe – zdaniem Podatnika wydzierżawiony teren, zgodnie z ewidencją gruntów, był nadal użytkiem rolnym (???). To samo mówił istniejący plan zagospodarowania przestrzennego.

Ehh … znowu naiwny rolnik …

Fiskus wyprowadził Podatnika z błędu i uznał pobożne życzenia Podatnika za błędne. Stwierdził, że dzierżawa gruntów jest świadczeniem usługi, która, co do zasady, podlega VAT według stawki podstawowej (czyli 23%). Wyjątek od tej zasady to jedynie dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia z VAT.

Skoro wydzierżawiony grunt przeznaczono pod zabudowę elektrowni wiatrowej, to rolnik nie ma podstawy do korzystania ze zwolnienia. Płacić!

Chłop potęga jest i basta!

Podatnik poleciał z papierami od skarbówki na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (w Gdańsku), który sprawę przyjął. Sąd Wojewódzki próbował rolnika ratować i podzieli włos na czworo zauważając, że spór dotyczy sposobu i kryteriów określenia charakteru gruntów objętych dzierżawą.

Sąd Wojewódzki próbował bronić tezy, że nieważne jak faktycznie jest i co naprawdę na gruncie się dzieje tylko ważne jak jest na papierze – czyli w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego. A jak już i tam nic się nie znajdzie – to należy odwołać się do ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę.

Z tak ukutej tezy Sąd Wojewódzki wywnioskował, że Fiskus ma iść precz bo grunt jest rolny nawet gdyby tam stała atomówka. Papier się liczy. W sumie może i słusznie ale …

Fiskus ZATRYUMFOWAŁ – Wiatrakowanie to nie rolnictwo

Fiskus nie byłby sobą gdyby nie odwołał się od wyroku Sądu Wojewódzkiego. W toku kasacji Naczelny Sąd Administracyjny podważył wyrok Sądu Wojewódzkiego.

Jak zauważył sędzia NSA Krzysztof Stanik:

“– […] Nie ma wątpliwości, że dzierżawa jest usługą – podkreślił sędzia. Art. 43 ust. 1 pkt 9, na który wskazywał podatnik, dotyczy dostawy towarów i nie miał w sprawie zastosowania. Dlatego bez znaczenia były rozważania WSA, czy teren miał charakter budowlany.[…]”

Zdaniem NSA jedyne zwolnienie, jakie mogło mieć zastosowanie w sprawie, dotyczyło dzierżawy na cele rolne. Jednak w tym wypadku nie wchodziło ono w grę. Budowa elektrowni wiatrowych wykracza bowiem poza cele rolnicze.

Wyrok jest ostateczny i stanowi źródło prawa.

Teraz będą odsetki za niezapłacony VAT.

Poza kwotą główną rzecz jasna.

Źródło: www.nowa-stepnica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ osiem = 17

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>