Gmina tonie w kredytach ! ! !

pieniądze

Prawda czy plotka o zadłużeniu Gminy Pacyna

Aby się tego dowiedzieć zamieszczamy artykuł  z gazety Nowy Łowiczanin.

Przewodniczący Rady Gminy Pacyna, Stanisław Kołodziejczyk twierdził na sesji rady 11 czerwca, że gmina nie jest zadłużona, że pogłoski, iż tonie w długach są plotką. Jednak chwilę później radni podejmowali uchwały, dotyczące zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego wysokości 3.165.930 zł i zaciągnięcia następnego kredytu wysokości 994.000 zł. “Na koniec grudnia 2013 roku gmina Pacyna posiadała zobowiązania w wysokości 3.423.930 zł, co stanowi 33,38% dochodów”- czytamy w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. W 2013 roku zadłużenie to mogło wynosić do 60% dochodów wykonanych, od 2014 roku wskaźnik wyliczany jest indywidualnie dla każdej gminy. Do końca czerwca 2014 roku gmina spłaciła część kredytów. Na koniec I półrocza miała do spłaty 3.165.930 zł. To kwota kredytów zaciągniętych w pięciu bankach, które zostaną skonsolidowane. Fiskus dyscyplinuje gminę

- Zaciągając kredyt konsolidacyjny, nie powodujemy wzrostu zadłużenia. Wydłużamy o 5 lat jego spłatę, ale, spłacane raty będą niższe;- tłumaczyła Elżbieta Szymańska, skarbnik gminy.- Od 2014 roku dla naszej gminy wskaźnik spłat rat kredytowych wynosi 5%, a nie 15% jak dotychczas, Po przetargu spodziewamy się, że obsługa bankowa będzie niższa.- Jeśli gmina przekroczy wskaźniki, wówczas RIO w Warszawie zakwestionuje budżet, a to oznaczałoby ogromne trudności w funkcjonowaniu samorządu i w realizacji inwestycji.

Jeden kredyt zamiast pięciu

Gmina do tej pory miała pięć różnych kredytów, które teraz chce zamienić na jeden. Kredyty długoterminowe objete konsolidacją, to: W Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, zaciągnięty 7.11.2013r.- kwota objęta konsolidacją 800.000 zł; W Banku Spółdzielczym w Płocku zaciągnięty 12.12.2012r.- 1.200.000 zł; W Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zaciągnięty 29.09.2011r. – 435.930 zł; W banku Ochrony Środowiska w Warszawie zaciągnięty 9.12.2011r. – 300.000 zł; W Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zaciągnięty 29.09.2010r. – 430.000 zł; RAZEM: 3.165.930 zł. Spłata kredytu konsolidacyjnego nastąpi dopiero w latach 2015-2025. Jednocześnie radni gminy Pacyna jednomyślnie zdecydowali się na zaciągnięcie następnego kredytu w wysokości 994.000 zł. Z tej kwoty 258 tyś. zł zostanie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaś 736 tys. zł z przeznaczeniem na termomodernizację szkoły. – To jest kredyt, jaki planowaliśmy zaciągnąć przyjmując budżet na 2014 rok- wyjaśniała skarbnik. – Nasz wniosek o dofinansowanie do termomodernizacji szkoły wysokości 50-60 proc. złożony w Związku gmin Regionu Płockiego, pozytywnie przeszedł ocenę formalną w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na ocenę merytoryczną i umowę trzeba będzie jeszcze poczekać ok. 2 lat. Mamy zapewnienie, że zwrot dotacji nastąpi nawet po zakończeniu prze nas inwestycji. Dlatego chcemy inwestycję zrobić z własnych pieniędzy, licząc, że za 2 lata dostaniemy częściowy zwrot poniesionych nakładów – tłumaczyła pani skarbnik. Jeśli okazałoby się, że gmina nie uzyskała dofinansowania, to inwestycja będzie zrealizowana wyłącznie z własnych dochodów. Spłata 994 tys. zł następowałaby dopiero w latach 2018-2021.

2018 r. – 194.000 zł

2019 r. – 300.000 zł

2020 r. – 300.000 zł

2021 r. – 300.000 zł

Dziś trudno powiedzieć jak wysokie będą koszty obsługi kredytowej, obu zaciągniętych kredytów. To jest uzależnione od wyniku przetargów nieograniczonych, które będą ogłoszone.

Źródło : Nowy Łowiczanin nr 25/2014. ( D. Grąbczewska)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 × trzy =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>