Nasze interwencje

Wybory samorządowe 21.10.2018r.

Wybory samorządowe 21.10.2018r.

Jest szansa na dobra zmianę w Gminie Pacyna. Wystarczy pójść do wyborów i zagłosować.. Informujcie i przekonujcie waszych znajomych, sąsiadów, aby głosowali za dobrą zmianą, która przerwie lokalne układy i sitwy. Obecny Wójt po 26 latach rządzenia boi się spotkać z mieszkańcami i odpowiedzieć na trudne pytania. Potrafi tylko wysyłać listy w kopertach bez adresu. […]

Koszty Pracowników Gminy – Jak Łatwo Uzyskać Informację?

Koszty Pracowników Gminy – Jak Łatwo Uzyskać Informację?

Odwołałam się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Wyborczego i Kolegium  uchyliło w całości decyzję Wójta w całości. Taką samą, odmowną decyzję otrzymałam od Pana Wójta odnośnie działalności Sekretarza, Skarbnika i Przewodniczącego Rady . Wszystkie w/w decyzje Wójta SKO uchyliło również tą zamieszczoną poniżej. Dlaczego Wójt nie odpowiada ?  Za duże kwoty mogliby zobaczyć mieszkańcy […]

Punkt Zbiórki Odpadów (PSZOK) tuż obok Remizy OSP, placu zabaw, Kościoła Parafialnego, zabytkowego cmentarza i budynków mieszkalnych.

Punkt Zbiórki Odpadów (PSZOK) tuż obok Remizy OSP, placu zabaw, Kościoła Parafialnego, zabytkowego cmentarza i budynków mieszkalnych.

01 czerwca 2016r. Wójt Gminy Pacyna wydał decyzję nr 02/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Decyzja stała się prawomocna i podlega wykonaniu z dniem 29 czerwca 2016r. Czy decyzja ta została wydana zgodnie z prawem ? 1.4. Postępowanie dotyczące wydania decyzji W ZagospPrzestrzU szczegółowo określono (wspólny) tryb związany z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji […]

Radni Gminy Szczawin Kościelny przeciw wiatrakom ( 2014 r.) cz.2

Są już gminy, z których warto brać przykład. Podczas XLV Sesji Rady Gminy Szczawin Kościelny (gmina wiejska, woj. mazowieckie, powiat gostyniński) podjęta została uchwała w sprawie zawieszenia wszystkich postępowań administracyjnych związanych w jakikolwiek sposób z umożliwieniem lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament […]

Szczawińska walka z wiatrakami  cz.1

Szczawińska walka z wiatrakami cz.1

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym odbyła się w piątek Sesja Rady Gminy, podczas której poruszony został temat budowy wiatraków na terenie Szczawinka, Suserza i Adamowa. Na debatę przyszli mieszkańcy przeciwni usytuowaniu wiatraków w pobliżu ich domostw. Do Urzędu Gminy wpłynęło kilka wniosków dotyczących budowy wiatraków. Aby rozpocząć procedurę budowy, Rada Gminy musi  zmienić Studium […]

Wiatraki zrujnują gminę? Mieszkańcy żądają kilkumilionowych odszkodowań

Wiatraki zrujnują gminę? Mieszkańcy żądają kilkumilionowych odszkodowań

Publikujemy fragment artykułu z portalu niebywałesuwałki.pl, temat o tyle ciekawy, że może dotyczyć coraz więcej miejscowości borykających się z podobnymi problemami. Jak widać ludzie zaczynają brać sprawy w swoje ręce. “Odnawialne źródła energii na Suwalszczyźnie były w ubiegłym roku tematem konsultacji społecznych, dotyczących lokalizacji urządzeń na terenie gminy Suwałki. Mieszkańcy i urzędnicy wypracowali wspólne stanowisko. To […]

Markuszów wyrzuca wiatraki

Brak ustawy o energii odnawialnej oraz coraz większa świadomość wynikająca z doświadczeń innych gmin, powoduje, że już kilkadziesiąt rad gminnych w Polsce nie wyraziło zgody na budowę u siebie farm wiatrowych. Takim przykładem jest sąsiednia gmina Markuszów, gdzie Rada Gminy wykreśliła z planu zagospodarowania  tereny wyznaczone pod budowę kilkunastu turbin wiatrowych. Pisała o tym prasa […]

„Tam gdzie wójt tego chce lub jest odpowiednie lobby, wiatraki powstają” – powiedział Marszałek Województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki -

Jak pogodzić energetykę odnawialną, opartą o elektrownie wiatrowe, z ochroną krajobrazu – to temat debaty jaka odbyła się w  Pałacu Prezydenckim. Podstawą dyskusji był niedawno opublikowany raport NIK, który krytycznie ocenił zasady, według których samorządy wybierają lokalizacje turbin wiatrowych. Oto kilka wypowiedzi uczestników debaty: Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski – ” w ponad 30 proc. gmin elektrownie wiatrowe były […]

Zarzadzenie Wójta Gminy Pacyna w sprawie pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej – nieważne

Zarzadzenie Wójta Gminy Pacyna w sprawie pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej – nieważne

Wyrok Sadu potwierdza , że zarządzenie Wójta nr. 20/12  zostało wydane niezgodnie z prawem, a tym samym Wójt Gminy nie może uzależniać  udostępnienia informacji od wcześniejszego wniesienia opłaty. Nakładanie opłat na wnioskodawców miało zniechęcić do sięgania po informacje publiczne i utrudniać obywatelom dostęp do tych informacji.

Radni naszej Gminy bawią się w chowanego !!!

Radni naszej Gminy bawią się w chowanego !!!

Po raz kolejny Radni Gminy Pacyna złamali prawo. Uczestniczenie w sesjach rad gmin, posiedzeniach komisji i zebraniach wiejskich jest obywatelskim prawem i przywilejem, którego nikt nie może nam zabronić. Konstytucja RP w art. 61 stanowi, że obywatel ma prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub […]

Premie i nagrody wypłacane z budżetu Gminy Pacyna

Premie i nagrody wypłacane z budżetu Gminy Pacyna

W trosce o skromny budżet naszej gminy i powód ciągłych podwyżek podatków , zapytaliśmy o wysokość premii i nagród wypłaconych z budżetu Gminy Pacyna.  Okazuje się, że tutaj nie szuka się oszczędności. Poniżej przedstawiamy otrzymane informacje z urzędu w tej sprawie.     Jak widać podane informacje nie pokrywają się ,kwoty nagród ogółem nie zgadzają […]

Fundusze sołeckie. Dlaczego nie w naszej gminie?

Fundusze sołeckie. Dlaczego nie w naszej gminie?

W kwietniu w 2009 weszła w życie ustawa o Funduszu Sołeckim. Jej celem jest wprowadzenie prostego   i efektywnego systemu gospodarowania funduszami publicznymi przez wspólnoty wiejskie. Fundusze są wspierane środkami z budżetu państwa w wymiarze do 40% ich wysokości. Środki z Funduszu Sołeckiego wspierają inicjatywy mieszkańców i rozwijają poczucie potrzeby działania na rzecz innych. Fundusz Sołecki […]

Mieszkańcy pytają o wysokość opłat SKRu za zarząd mieniem komunalnym w Pacynie

Mieszkańcy pytają o wysokość opłat SKRu za zarząd mieniem komunalnym w Pacynie

  Treść pisma poniżej: Do Wójta Gminy Pacyna Na podstawie art.61 w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji RP,  oraz art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prosimy o udzielenie informacji publicznej- jakie opłaty płaciła rocznie  Spółdzielnia Kółek Rolniczych w  Pacynie za  zarząd mieniem komunalnym gminy za poszczególne lata od 2000 r. do […]