Nasze wieści

Ruch Kontroli Wyborów

Ruch Kontroli Wyborów w niedzielę będzie przyjmował zgłoszenia o nieprawidłowościach podczas głosowania W niedzielę, w dniu wyborów samorządowych, Ruch Kontroli Wyborów (RKW) będzie telefonicznie przyjmował zgłoszenia o nieprawidłowościach w przebiegu głosowania; na tej podstawie powstanie raport, a najpoważniejsze incydenty trafią do sądu – powiedział w czwartek PAP Józef Orzeł z RKW. Jak przekazał Józef Orzeł, […]

Koszty Pracowników Gminy – Jak Łatwo Uzyskać Informację?

Koszty Pracowników Gminy – Jak Łatwo Uzyskać Informację?

Odwołałam się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Wyborczego i Kolegium  uchyliło w całości decyzję Wójta w całości. Taką samą, odmowną decyzję otrzymałam od Pana Wójta odnośnie działalności Sekretarza, Skarbnika i Przewodniczącego Rady . Wszystkie w/w decyzje Wójta SKO uchyliło również tą zamieszczoną poniżej. Dlaczego Wójt nie odpowiada ?  Za duże kwoty mogliby zobaczyć mieszkańcy […]

Co z tym gazem ?

Co z tym gazem ?

             Dlaczego  przez  tyle lat nie udało się doprowadzić gazu do mieszkańców naszej gminy ? Odpowiedź  znalazłam w piśmie poniżej. Jak czytamy w dokumencie z 2007r. w sprawie przyłączenia do sieci gazowej Urzędu Gminy ( działka nr.56),  już 11 lat temu była możliwość wybudowania przyłącza gazowego dla mieszkańców Pacyny. Określenie warunków przyłączenia Zakład Gazowniczy […]

Jak działała Komisja Rewizyjna w naszej gminie ?

Jak działała Komisja Rewizyjna w naszej gminie ?

Zgodnie ze Statutem Rady Gminy Pacyna, Komisja Rewizyjna powinna kontrolować działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem: - legalności - gospodarności - rzetelności - celowości oraz  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. W 2015 roku zapytałam Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej  jakie kontrole zostały przeprowadzone w latach 2005-2014, odpowiedź jaką otrzymałam zamieszczam poniżej. Miałam […]