Radni naszej Gminy bawią się w chowanego !!!

ściśle tajne

Po raz kolejny Radni Gminy Pacyna złamali prawo.

Uczestniczenie w sesjach rad gmin, posiedzeniach komisji i zebraniach wiejskich jest obywatelskim prawem i przywilejem, którego nikt nie może nam zabronić.

Konstytucja RP w art. 61 stanowi, że obywatel ma prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ograniczenie tego prawa, może nastąpić wyłącznie w ściśle określonych prawem sytuacjach.

Jak już wcześniej pisaliśmy, aby dowiedzieć się o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy, zmuszeni jesteśmy codziennie dzwonić do Urzędu Gminy . Radni łamią nie tylko Konstytucję , ale również uchwalony przez siebie Statut.

Jak  stanowi Statut Gminy Pacyna uchwalony przez Radnych w dniu 30.09.2003 r.

  Rozdział II

       ”       Zasady jawności organów gminy oraz dostępu do dokumentów “

1.” Działalność organów Gminy jest jawna. (…)

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji , wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia komisji, a także na dostępie do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń rady i komisji rady.

3. Jawność sesji rady i posiedzeń komisji oznacza, że ich przewodniczący podają do wiadomości mieszkańców ogłoszenie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. Ogłoszenia wywiesza się na tablicach informacyjnych w sołectwach i Urzędzie Gminy z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem terminu posiedzenia. ”

W dniu 16.09.2014 r.  po raz kolejny zapytaliśmy o terminy posiedzeń Komisji Panią Jolantę Dutkowską, która prowadzi biuro Rady Gminy w Pacynie. Poniżej zamieszczamy przebieg rozmowy:

M.W -   Dzień Dobry , czy dzisiaj 16.09.2014.r  coś tam Pani wie o posiedzeniach Komisji ?

J.D. -   Tak wiem, jutro będą posiedzenia Komisji.

M.W. -  Jutro będą?  A o której ?

J.D. -   To znaczy Komisje będą rozpoczęte Mszą św. w Luszynie i później po uroczystościach.

M.W. -  Gdzie będą się odbywać Komisje ?  W Kościele ?

J.D. -  No , nie wiem, po uroczystościach wszystkich dopiero, w Luszynie w Pałacu

M.W. -  W Luszynie w Pałacu będzie posiedzenie Komisji ???

J.D. -  Tak, tak

M.W. -  A co będzie tematem posiedzenia ?

J.D. -  To znaczy, będą projekty uchwał na następną sesję

M.W. -  To Urząd Gminy przenosi się do Pałacu ???

J.D. -  Tak, tak

M.W. -  Tak, a od kiedy ???

J.D. -  Tam dostaliśmy zaproszenie i tam odbędą się posiedzenia Komisji i nic więcej w tym temacie nie wiem.

M.W. -  Czyli , o której też Pani nie wie?

J.D. -  Nie , po uroczystościach, no nie wiem ile tam uroczystości będą trwały.

M.W. -  Dobrze, a Pani mi powie dlaczego nie ma wcześniej powieszonego ogłoszenia???

J.D. -  Dzisiaj,  jak dowiedziałam się , to wywiesiłam. Na BIP-e nie mamy obowiązku zamieszczania

M.W. -  Ale ja byłam dzisiaj w Urzędzie Gminy na szkoleniu i nic nie było wywieszone?

J.D. -  No to właśnie po szkoleniu , około godziny 13:00 wywieszałam.

M.W. -  To kto to się dowie o tym , jak Pani wywiesiła o 13:00 ???

J,D, -  Ale proszę Pani , kto będzie chciał to przyjdzie i przeczyta to sobie.

M.W. -  To nikt nie przeczyta bo po 13:00 to rzadko kto chodzi do Urzędu Gminy?  Niepoważnie mnie Pani traktuje ?

J. D. -  Nie , o jejku jakżeż bym śmiała..

M.W. -  To o tym świadczy .Ten Urząd jeszcze nie jest własnością tej Rady Gminy, na razie , dzięki Bogu, bo gdyby              było można, to pewnie by się tak stało. Komisje , tak jak sesje są powszechnie dostępne i każdy może na
nie przyjść

J.D. -  Oczywiście , że tak.

M.W. -  Mogą się odbywać w takim miejscu, gdzie każdy może swobodnie wejść. A do Pałacu trzeba mieć              zaproszenie , tak ???

J.D. -  No wiem czy do Pałacu? Pani mnie o takie rzeczy nie pyta.Pytała się Pani o Komisję – poinformowałam            Panią.

M.W. -  No dobrze. To dziękuje ślicznie .

J. D. -  Proszę bardzo.

WP_000758

Tak więc , przy okazji uroczystości  odsłonięcia Pamiątkowej Tablicy w Luszynie , Radni ukryli się przed czujnym okiem kamery  nw prywatnej posesji , w Pałacu w Luszynie, aby na wspólnym posiedzeniu komisji omawiać projekty uchwał na najbliższą sesję.

Redaktorzy ” Nowego Łowiczanina ” , ” Gazety Lokalnej ” i  portalu ” pacyna24.pl “  nie zostali wpuszczeni na obrady Komisji . Administratorzy pałacu  zamknęli bramę i oświadczyli , że nic nie wiedzą o posiedzeniu Rady Gminy w Pałacu  i że są to” tylko jakieś nasze brednie “. Po czym wezwali na interwencję w tej sprawie Funkcjonariuszy Policji z Posterunku w Sannikach.

Jak  widać Radni naszej Gminy  za pieniądze podatników bawią się w chowanego i stawiają się ponad prawem. Całkowity brak kontroli społecznej nad ich poczynaniami, przez prawie ćwierć wieku niepodzielnych rządów, doprowadziły do tego, że Rada Gminy Pacyna całkowicie podległa Wójtowi nie spełnia powierzonej jej roli.

Ukrywanie obrad Komisji jest szczególnie ważne przed nadchodzącymi wyborami . Chodzi o to , aby potencjalny wyborca nie zobaczył jak Radni biernie uczestniczą w posiedzeniach – o nic nie pytają , nie zabierają głosu, nie maja własnego zdania, nie zgłaszają wniosków – a tym samym biorą pieniądze za nic .

Co mają do ukrycia , że chowają się na  prywatnych posesjach?

A może to początek przeprowadzki Urzędu do Pałacu w Luszynie?

Takie zachowanie Radnych naszej Gminy położyło cień na obchodach wydarzeń historycznych w Luszynie i pokazało , że nie maja oni  szacunku, nie tylko dla mieszkańców ale także, dla historii.

 

 

Komentarze do: “Radni naszej Gminy bawią się w chowanego !!!

  1. prywatyzacja organu samorządowego

    Czyżby rada gminy w Pacynie chciała się sprywatyzować jako organ publiczny? Ale cyrk

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dziewięć − 5 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>