Rolnik bez budynków nie ma gospodarstwa?

rolnik

Poniżej przedstawiamy ciekawy artykuł z portalu : farmer.pl

Rolnik bez budynków nie ma gospodarstwa?

Rolnik bez budynków nie ma gospodarstwa? fot. Fotolia

Młody rolnik, aby nie narazić się na konieczność zwrotu pieniędzy, powinien spełnić szereg wymogów. Jak się okazuje, nie wszystkie są zawarte w decyzji przyznającej premię z tytułu działania PROW „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

O problemach tej grupy młodych rolników pisaliśmy wielokrotnie. Dziś kolejna odsłona konfliktu.

Rolnikowi nie wolno mieć pełnomocnika, który decydowałby „o wszystkich sprawach w gospodarstwie”. Nieruchomości muszą stanowić zorganizowaną całość, aby były uznane za gospodarstwo, a posiadając tylko rozproszone grunty bez budynków, inwentarza, środków transportu nie można wyłącznie za pomocą zabiegów organizacyjnych podjąć procesu działalności wytwórczej w rolnictwie. Prowadząc osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu gospodarstwo, ponosząc koszty, pracując w gospodarstwie i podejmując wszelkie decyzje dotyczące jego prowadzenia należy gromadzić potwierdzające to faktury. Zaskakujące?

To sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wydanego w sprawie dotyczącej zwrotu środków przyznanych z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” Maciejowi Busłowiczowi, jednemu z młodych rolników, reprezentowanych przez Jakuba Maya. Ponieważ Busłowicz tych warunków nie spełnił, słusznie ARiMR domaga się zwrotu pieniędzy – orzekł sąd.

Wyrok z czerwca zaskoczył młodych rolników. Wszak kwestię możliwości posiadania pełnomocnika już dwukrotnie wyjaśnili przed sądem. Pomoc z „Ułatwiania startu…” przyznano, wiedząc od początku, że gospodarstwo składa się z samej ziemi i przyjęto biznesplan. Faktur nikt nie kazał gromadzić.

- Ukończyłem szkołę rolniczą, wydatkowałem 68 tysięcy na zakup ziemi zgodnie z deklaracją – mówi Maciej Busłowicz. – Przez 2 lata otrzymywałem dotacje unijne do deklarowanych działek, na których realizuję założenia biznesplanu. Komu za wszelką cenę zależy, aby zniszczyć moje gospodarstwo? A może dyrektor ARiMR we Wrocławiu Kazimierz Huk wydał decyzje o przyznaniu mi premii i dopłat z przekroczeniem uprawnień, skoro gospodarstwo bez budynków nie jest gospodarstwem, i winien odpowiadać karnie? Jak zwykle za błędy urzędnika zapłaci beneficjent. Idąc tokiem rozumowania ARIMR oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, każdy młody rolnik nie posiadający budynków gospodarczych winien oddać pieniądze. Żadna osoba, która należy do KRUS, mając 1 hektar przeliczeniowy, a nie posiadając zabudowań gospodarczych, nie powinna być objęta ubezpieczeniem dla rolników, bo nie posiada gospodarstwa rolnego.

Adwokat Macieja Busłowicza sporządził więc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podnosi w niej, że jedynym koniecznym i niezbędnym składnikiem gospodarstwa jest ziemia: „Koniecznym i niezbędnym składnikiem każdego gospodarstwa rolnego jest grunt rolny, inne składniki nie są konieczne dla bytu samego gospodarstwa (vide: post. SN z dnia 7 maja 1997 r., II CKN 197/97; wyr. NSA z dnia 20 września 1991 r., II SA 669/91, ONSA 1992, nr 2, poz. 26). Poszczególne składniki gospodarstwa powinny stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, przy czym są one gospodarstwem rolnym nie tylko wtedy, gdy aktualnie stanowią zorganizowaną całość gospodarczą, ale również wówczas, gdy potencjalnie mogą ją stanowić (vide: post. SN z dnia 7 maja 1997 r., II CKN 197/97). O zorganizowanej całości gospodarczej można mówić wówczas, gdy w oparciu o poszczególne składniki majątkowe, po zastosowaniu odpowiednich zabiegów organizacyjnych, jest technicznie możliwe podjęcie procesu działalności wytwórczej w rolnictwie.”

Bez znaczenia jest przy tym oddalenie działek, „skoro istnieje między nimi więź ekonomiczna albowiem Skarżący realizuje na tych gruntach cele i koncepcje rozwoju gospodarstwa, wskazane w założeniach biznesplanu, stanowiącego podstawę wniosku o przyznanie pomocy i prowadzi na nich działalność rolniczą.”

Zatem jeśli zrealizowano biznesplan – skąd obawa, że pieniądze z PROW wydatkowano niewłaściwie?

Przewlekłość tego sporu każe powtórzyć pytanie, czy aby na pewno działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” przygotowano odpowiednio?

A problemy tego rodzaju to niebagatelna sprawa – jak informuje agencja, „ARiMR odzyskała od beneficjentów działania <Ułatwianie startu młodym rolnikom> ok. 17 mln zł”, a pomoc zwróciło dotychczas 1278 beneficjentów.

źródło: farmer.pl/MP

zdjęcie : dorsa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


pięć − = 1

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>