Składka rentowo-emerytalna finansowana z budżetu państwa dla rolników sprawujących opiekę nad dziećmi

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy które umożliwiają finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym przez takie osoby jak:
•    rolnik i domownik, podlegający ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy,
•    rolnik i domownik, nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników,
•    osoba, która jest członkiem rodziny rolnika lub domownika.
Finansowanie składek możliwe jest przez okres 3 lat jednak nie dłużej niż do 5 roku życia dziecka, lub przez okres 6 lat jednak nie dłużej niż do 18 roku życia w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, i  jest ona finansowana od dnia złożenia wniosku. Należy zaznaczyć  że uprawnione do korzystania z w/w ubezpieczenia są dzieci nie tylko urodzone po 1 września br. ale przede wszystkim spełniające warunek wieku. Dodatkowymi warunkami niezbędnymi aby uzyskać dofinansowanie są:
•    złożenie wniosku o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
•    przedstawienie skróconego odpisu aktu urodzenia oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenia o niepełnosprawności,
•    osoba sprawująca opiekę nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
•    rolnik lub domownik który prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje przy jej prowadzeniu powinien ją zawiesić lub zaprzestać jej prowadzenia  na czas osobistej opieki nad dzieckiem.
Ponadto drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania  składek z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa finansowania składek w ZUS .

więcej

źródło: lir.lublin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


trzy − 1 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>