TAJNE KOMISJE RADY GMINY PACYNA !

Do zadań własnych gminy należy między innymi ” wspieranie rozwoju życia obywatelskiego i upowszechnianie idei samorządowej”. Jak to wygląda w naszej gminie?

Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje i posiedzenia Komisji Rady Gminy . W naszej gminie brak uprzedniej informacji o spotkaniach Komisji Rady Gminy, w praktyce uniemożliwia zarówno mieszkańcom ,jak i organom prasowym uczestnictwo w tych spotkaniach, a tym samym stanowi utrudnianie dostępu do informacji publicznej, co jest łamaniem powszechnie obowiązującego prawa.

Komu i dlaczego zależy na tym, aby nikt z mieszkańców nie mógł przyjrzeć się pracy Radnych na posiedzeniach komisji?

Od kilku już lat wielokrotnie zwracaliśmy się z tym problemem do przewodniczącego Rady  p. Stanisława Kołodziejczyka. Składaliśmy wnioski , aby zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o planowanych terminach posiedzeń komisji i sesjach Rady Gminy. Udało się jedynie uzyskać to, że od 14.09.2011r. informacje o terminach sesji są zamieszczane Biuletynie Informacji Publicznej . Sekretarz urzędu P. Waldemar Rachubiński, który odpowiada za prowadzenie B.I.P-u oświadczył nam, że nikt z Rady Gminy nie zwraca się do niego o zamieszczanie informacji o posiedzeniach komisji. Poradził nam jednocześnie, że najlepiej codziennie, albo kilka razy dziennie dzwonić do p. Jolanty Dutkowskiej , która prowadzi biuro Rady i od niej uzyskać w/w informacje.

Od stycznia bieżącego roku tak właśnie czynimy i za każdym razem pani sekretarka odpowiada stanowczo ” nie wiem, nic mi o tym nie wiadomo” Według informacji udzielonej przez p. Dutkowską  do dnia 4.06.2014 r. nie odbyła się żadna komisja Rady Gminy.

Okazało się jednak , że p. Jolanta Dutkowska na czyjeś polecenie okłamuje nas i celowo nie informuje o posiedzeniach komisji.

W dniu 23.05.2014 r. dzwoniliśmy do Urzędu Gminy, prosząc w/w panią o podanie najbliższego terminu posiedzenia komisji i jak zawsze uzyskaliśmy odpowiedź , że ” nic nie wie na ten temat”. Tymczasem w tym samym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej , które p. Dutkowska osobiście protokołowała. Również w dniu 5.06.2014 r. pytaliśmy panią sekretarkę o terminy posiedzeń komisji i znów p. Dutkowska skłamała odpowiadając jak poprzednio, chociaż w tym dniu Radni otrzymali przygotowane przez nią materiały na sesję  i zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji, które odbyło się następnego dnia 6.06.2014 o godz. 8:00 rano.

Czy osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy może w czasie pełnienia obowiązków służbowych okłamywać interesantów w tak ważnej dla społeczności sprawie? I na czyje polecenie to robi?

Zadziwiające jest również  tempo w jakim Radni w dniu 6.06.2014 r. ( niespełna 1,5 godziny)  zdołali szczegółowo omówić bardzo ważne dla funkcjonowania naszej gminy sprawy, między innymi”

1. Zmiana uchwały budżetowej.

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

3. Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2014-2025.

5. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym gminy za rok 2013.

6. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

7. Wydanie opinii o udzieleniu absolutorium  dla Wójta Gminy Pacyna.

8. Wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia kolejnego kredytu długoterminowego.

9.Wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

i wiele innych , nie mniej ważnych zagadnień zostało omówionych przez Radnych w  ekspresowym tempie.

Po zakończonym posiedzeniu zapytany o powód utajniania tak ważnych posiedzeń komisji Przewodniczący Rady oświadczył , że to przewodniczący poszczególnych komisji zwołują je i  są odpowiedzialni za informowanie mieszkańców o terminach posiedzeń.

Od przewodniczących poszczególnych komisji p. Jacka Króla i p. Stanisława Kaczmarka dowiedzieliśmy się, że oni nie są przeciwni obecności mieszkańców na posiedzeniach , ale oni  nie zwołują komisji, robi to za nich Pan Wójt, i że oni sami dowiadują się w ostatniej chwili z dnia na dzień o terminie posiedzenia. Radni nie potrafili odpowiedzieć , dlaczego Wójt narzuca sposób organizacji pracy Radzie Gminy , chociaż nie ma do tego żadnego prawa.

Chcemy w przyszłości uniknąć możliwości stosowania tego typu praktyk i sztuczek , wymaga tego poszanowanie obowiązującego prawa i mieszkańców, bez względu na to , czy należą do układu relacji lubianych przez obecną władzę, czy tez do nich nie należą .

Poniżej przedstawiany treść listu skierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna.

Liczymy, że zostanie on odczytany na najbliższej sesji Rady Gminy  i, że Radni, w trosce o rozwój świadomości obywatelskiej i zwiększenie jawności życia publicznego zrealizują podstawowe postulaty, które są nakazane przez ogólnopaństwowe prawo.Jawnośc komisji 001 Jawnośc komisji 2 001

Komentarze do: “TAJNE KOMISJE RADY GMINY PACYNA !

  1. tree

    Jak to nie pomoże zalecam skargę do wojewody. Takie zachowanie rady to skandal. Jeżeli działają w porozumieniu to można w pewnym sensie mówić o zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu utajnianie obrad jawnych organów.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 × = czterdzieści

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>