Urząd i Rada Gminy – aktualności

Co z tym gazem ?

Co z tym gazem ?

             Dlaczego  przez  tyle lat nie udało się doprowadzić gazu do mieszkańców naszej gminy ? Odpowiedź  znalazłam w piśmie poniżej. Jak czytamy w dokumencie z 2007r. w sprawie przyłączenia do sieci gazowej Urzędu Gminy ( działka nr.56),  już 11 lat temu była możliwość wybudowania przyłącza gazowego dla mieszkańców Pacyny. Określenie warunków przyłączenia Zakład Gazowniczy […]

Gdzie najdrożej ? Gdzie najtaniej ? Gdzie największe zadłużenie ?

Gdzie najdrożej ? Gdzie najtaniej ? Gdzie największe zadłużenie ?

Porównujemy dane dotyczące wysokości podatków  i opłat oraz  procentowy wskaźnik  zadłużenia sąsiednich Gmin i  Gminy Pacyna. Z przedstawionych danych jasno wynika, że z Gmin typowo wiejskich w Gminie Pacyna są najwyższe stawki opłat i podatków. Mimo tak dużych obciążeń po stronie mieszkańców jesteśmy najbardziej zadłużoną Gminą, na naszym terenie.           Zdjęcie […]

Zamiast informacji publicznej kłamliwe oskarżenia !

Zamiast informacji publicznej kłamliwe oskarżenia !

Na stronie Urzędu Gminy ukazało się pismo p. Przewodniczącego Rady Stanisława Kołodziejczyka kłamliwie informujące mieszkańców o tym ,że portal  Pacyna24.pl nie został zarejestrowany.  W związku z powyższym informuję, że postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie I  Wydział Cywilny. Sygnatura akt. I Ns.Rej.Pr. 42/14  do rejestru dzienników i czasopism , prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie wpisano […]

JAK RADNI ( NIE ) DBAJĄ O BUDŻET GMINY !

JAK RADNI ( NIE ) DBAJĄ O BUDŻET GMINY !

124 300,00 ZŁ  w prezencie od Wójta dla likwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pacynie I dach ( daszek ) na szkolnej kotłowni za 47 400,00 zł – bez zapytań Radnych. Wiceprzewodnicząca Rady Pani Maria Obidowska, Radna Maria Olszewska, Radny Ryszard Rudzki – pracownicy S.K.R.  bardzo skutecznie działali w Radzie Gminy na rzecz swojej firmy. Efektem […]

Premie i nagrody wypłacane z budżetu Gminy Pacyna

Premie i nagrody wypłacane z budżetu Gminy Pacyna

W trosce o skromny budżet naszej gminy i powód ciągłych podwyżek podatków , zapytaliśmy o wysokość premii i nagród wypłaconych z budżetu Gminy Pacyna.  Okazuje się, że tutaj nie szuka się oszczędności. Poniżej przedstawiamy otrzymane informacje z urzędu w tej sprawie.     Jak widać podane informacje nie pokrywają się ,kwoty nagród ogółem nie zgadzają […]