Wiatraki w naszej gminie!

wiatraki za plecami

Na sesji Rady Gminy w dniu  30.12.2013 r.  radni jednogłośnie uchwalili przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z planami budowy wiatraków w naszej gminie.

Przed przyjęciem tej uchwały nie było żadnych spotkań z mieszkańcami , informujących o lokalizacji wiatraków i planach inwestorów. Bez konsultacji społecznych i wiedzy społeczeństwa radni podejmują tak ważne dla wszystkich mieszkańców decyzje. Radni powinni wiedzieć ,że :

W przyjętej przez rząd  Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 postuluje się m.in. o wzmacnianie partycypacji społecznej (szerokiej i aktywnej ) stanowiącej gwarancję praworządności  i transparentności gospodarowania  przestrzenią i procedur planistycznych oznacza to , że udział obywateli jest niezbędny przy formułowaniu lokalnych strategi i prawa miejscowego.  W dokumencie tym zaznaczono również

” Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie planowania rozwoju, w tym planowania
przestrzennego, jest powszechną zasadą, wynikającą z potrzeby uwzględniania różnorodnych
interesów na etapie tworzenia dokumentu przed skierowaniem go do realizacji. Współpraca na
etapie tworzenia projektów wariantowych sprzyja ich wysokiej jakości oraz umożliwia
odpowiednio wczesne rozwiązywanie sprzeczności przed formalnym akceptowaniem tych
projektów. Zapewnia to skuteczną realizację ważnych celów zbiorowych i zwiększa społeczną
kontrolę nad działaniami prowadzonymi przez władze publiczne. Zasada partnerstwa w układzie
hierarchicznym i horyzontalnym oznaczająca udział zainteresowanych stron planowania w całym
planowaniu pozwala mieszkańcom na lepszą identyfikację z miejscem, w którym żyją. Podstawą
rozwiązywania ewentualnych kwestii spornych jest dialog, do którego zapraszani są profesjonalni ”

 

 

Komentarze do: “Wiatraki w naszej gminie!

  1. persodrom

    macie poważny problem. proszę zacząć uświadamiać ludność
    http://naszgarbow.pl/kwartalnik-wspolnota-garbowska-uwaga-farmy-wiatrowe-na-horyzoncie/

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× cztery = 8

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>